Wetswijziging naaldcontainers Skip to main content

Nieuws

12-10-22

Wetswijziging naaldcontainers

Sinds 1 juli 2022 bent u als bedrijf of instelling binnen de zorg verplicht risico houdend medisch afval (rma afval) op te laten halen door een erkend inzamelaar. Dat betekent dat (volle) naaldcontainers, waarvan de inhoud niet gerelateerd is aan het lab van Unilabs, niet meer door Unilabs vervoerd mag worden.

Conform deze wet- en regelgeving zullen wij vanaf 1 november 2022 geen naaldcontainers meer verstrekken en volle naaldcontainers ophalen.  

Alternatief:

Wij adviseren u naaldcontainers te bestellen bij uw medische groothandel. Voor het afvoeren van volle naaldcontainers adviseren wij u contact op te nemen met een afvalvervoerder, zoals Renewi. Zij hebben de benodigde expertise en mogelijkheden in huis om gevaarlijk afval op de juiste wijze af te voeren en te verwerken. Of dit nu op regelmatige basis is of slechts eenmalig. Zo heeft u ook direct bewijs om aan controlerende instanties te overhandigen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt ons altijd bereiken via webshop.support@unilabs.com. Onze website wordt geregeld ge-update met actuele informatie en instructies: www.unilabs.nl

medisch afval

 

Welcome to the Unilabs Website

Continue to the main Corporate Website

OR: Select a Unilabs Country Website from the list below