Verplaatsing laboratorium-activiteiten van Velp naar Utrecht Skip to main content

27-06-22

Verplaatsing laboratorium-activiteiten van Velp naar Utrecht

SHO is begin vorig jaar toegetreden tot Unilabs Nederland. Efficiënte productie en werkprocessen zijn belangrijk om de zorg in Nederland betaalbaar te houden en belangrijke reden voor Unilabs om vanaf 27 juni de laboratoriumactiviteiten van Velp naar Utrecht te verplaatsen. De dienstverlening aan de huisartsen, zorginstellingen, verloskundigen en andere zorgverleners in de regio Gelderland blijft in stand. Ook de zogeheten frontoffice van het diagnostisch centrum blijft behouden voor de regio; de klanten houden hun vertrouwde contactpersonen en vakspecialisten.

Bent u aanvrager in deze regio? Dan leest u hier meer.

Welcome to the Unilabs Website

Continue to the main Corporate Website

OR: Select a Unilabs Country Website from the list below